بررسی آزمون طراحی معماری نظام‌مهندسی خرداد ۹۳

بعد از تسلط کامل به ضوابط و مقررات ملی ساختمان، یکی از بهترین کارهایی که برای موفقیت در آزمون طراحی نظام‌مهندسی می‌توان انجام داد، بررسی و تحلیل دقیق آزمون‌های گذشته نظام‌مهندسی و حل‌کردن آن‌هاست.

ما در سوپر دوره آنلاین آمادگی آزمون طراحی معماری نظام‌مهندسی، علاوه بر برگزاری آزمون‌های آزمایشی استاندارد، مهم‌ترین آزمون‌های گذشته نظام‌مهندسی را به‌طور دقیق تحلیل می‌کنیم، نکات مهم آن‌ها را مرور می‌کنیم و شیوه صحیح پاسخ‌دادن به آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

در فیلم زیر آزمون خرداد ۹۳ که طراحی در زمین شیب‌دار نوع اول هست را بررسی کرده‌ایم.

روز شمار آزمون طراحی معماری شهریور ۱۳۹۹

 
 
دوره آزمون طراحی معماری نظام مهندسی 99